แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับผลิตเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร

    รับผลิตเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Controller) ลักษณะการทำงาน ระบบการทำงานแบบไม่เรียงเฟส ระบบทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ (Auto Program) ได้สูงสุด 80 โปรแกรมในหนึ่งวัน มีระบบสำรองพลังงาน มีระบบป้องกันไฟกระชาก ของกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่า (Surge Protection) มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดของระบบประมวลผล Microprocessor  Microprocessor (Watch-Dog) มีมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากผู้ผลิต ระบบการทำงานของเครื่องควบคุม ระบบตรวจจับจำนวนรถ Vehicle actuate (VA)  Fixed Time Mode ระบบควบคุมด้วยมือ Manual Control Mode ระบบประสานสัมพันธ์ทางรถไฟ Hrrry Call Mode สัญญาณไฟเหลืองกระพริบ/แดงกระพริบ, สัญญาณไฟกระพริบเหลืองทางเอง/ไฟกระพริบแดงทางโท Flashing Mode ระบบควบคุมระหว่างตู้ Cable Link Mode ระบบประสานสัมพันธ์แบบไม่ใช้สาย Calbleless Control รองรับระบบ ATC และ UTC ในอนาคต มาตรฐาน 4 จังหวะ (Phase) สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 32 จังหวะ โดยเพิ่มทีละ 4 เฟส เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร มีให้เลือกเหมาะสมกับการใช้งานทั้งทางแยกขนาดเล็กและใหญ่ มีทั้งระบบ 4 Phase, 8 Phase และสามารถใช้ Vehicle Actuate Detectors

    หมวดหมู่ : เครื่องหมายจราจร, สัญญาณไฟและอุปกรณ์จราจร, อุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัย

    ดูรายละเอียด