แคตตาล็อกออนไลน์

  • ป้ายกระพริบทางโค้ง

    ป้ายกระพริบเตือนทางโค้ง เชฟรอน พลังงานแสงอาทิตย์ คุณสมบัติ ป้ายเชฟรอนกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับติดตั้งบริเวณทางโค้งเนินหรือบริเวณที่ไฟฟ้าเข้าลำบาก โดยไม่ต้องลากสายไฟไปยังจุดนั้นๆ ป้ายสัญญาณไฟที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 VDC. ทำงานโดยรับพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า นำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่จากนั้นแบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับวงจรควบคุมและป้ายไฟกระพริบโดยอัตโนมัติ ขณะป้ายไฟลูกศรทำงานกระพริบปกติ ความถี่ในความกระพริบอยู่ระหว่าง 20-60 ครั้งต่อนาที สามารถกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง มีวงจรควบคุมกระแสไฟฟ้าในการทำงานของป้ายให้กระพริบ และสามารถปรับความเร็วในการกระพริบให้เป็นไฟแฟลชได้

    หมวดหมู่ : เครื่องหมายจราจร, สัญญาณไฟและอุปกรณ์จราจร, อุปกรณ์เสริมสร้างความปลอดภัย

    ดูรายละเอียด